Information

Särvux

Särskild utbildning för vuxna är till för personer över 20 år som har ett intellektuellt funktionshinder. På särskild utbildning för vuxna kan du studera för att lära dig mer, repetera tidigare kunskaper eller förbereda dig för yrkeslivet.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit