Information

Svenskundervisning för invandrare

Svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Du får också lära dig om det svenska samhället, arbetslivet och svensk kultur.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit